Serveis

Oferim diferents tipus d’assessoria

Els nostres serveis

Serveis que oferi:

S’emporten comptabilitats a domicili.

En concret els serveis que oferim són:

 • Assessorament Fiscal i Gestió Fiscal Comptable
 • Declaracions de renda
 • Assessoria Jurídic-Laboral
 • Assessoria Mercantil i Civil
 • Serveis de Tràfic
 • Gabinet Jurídic
 • Estrangeria
 • Assegurances

Serveis d'Estrangeria

 • Permisos inicials de residència i treball
 • Permisos residencia i treball per arrelament
 • Modificacions de permís inicial
 • Renovacions de permisos de residència i treball
 • Reagrupacions
 • Nacionalitat

Gestions de tràfic

Sea cual sea su situación y/o actividad, se lo ofrecemos, mediante nuestros consultores externos seguros personalizados entre los que destacamos:

 • Canvi de titularitat de vehícles
 • Duplicat del permís de circulació
 • Duplicat del carnet de conduir

Serveis d'assegurances

Sigui com sigui la seva situació i/o activitat, li ho oferim, mitjançant els nostres consultors externs segurs personalitzats entre els quals destaquem:

 • Llar
 • Salut
 • Plans de pensions
 • Vida
 • Vehicles
 • Comunitats de veïns
 • Embarcacions
 • Agràries
 • Comerç
 • Empresa
 • Construcció
 • Crèdit i caució
 • Responsabilitat Civil

Assessorament Fiscal i Gestió Fiscal Comptable

En aquest camp t’oferim un constant suport en la gestió i liquidació de tots els impostos que afectin la teva empresa, com poden ser:

 • Elaboració i presentació de les liquidacions trimestrals de tots els impostos que tinguin liquidació
 • Elaboració i presentació de les liquidacions trimestrals de Retencions de treballadors i professionals
 • Elaboració i presentació de les liquidacions trimestrals de Retencions sobre lloguers
 • Elaboració i presentació de les liquidacions trimestrals de mòduls
 • Pagaments trimestrals a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Resums anuals de l’I.V. A. i Retencions
 • Elaboració i presentació de les liquidació de l’Impost de societats
 • Elaboració i presentació de les liquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Pagaments a compte de l’Impost de societats
 • Qualsevol altre tribut i obligació fiscal que pugui afectar el teu negoci
 • Elaboració i presentació de comptes anuals i llibres al registre mercantil

Assessorament Laboral

Per a atendre convenientment a tots els nostres clients, tant professionals com empresaris, i orientar-los a l’hora d’efectuar les seves gestions laborals, disposem dels següents serveis:

 • Confecció i liquidació mensual de seguretat social i autònoms
 • Confecció de nòmines
 • Altes i baixes de treballadors
  Formalització i renovació de contractes de treball
 • Declaracions de irpf i resum anual
 • Acomiadaments, actes de conciliació i compareixences en el jutjat social
  Inspeccions de treball i seguretat social
 • Càlcul de quitances
 • Permisos de treball

Assessorament Jurídic-Mercantil

Al camp de l’Assessorament mercantil compten amb una dilatada experiència en aquest àmbit. Posant a la vostra disposició assessorament i tramitació sobre les millors solucions mercantils que s’adaptin a les necessitats de cada negoci. Oferint els avantatges de ser un punt PAE de creació ràpida de societats i autònoms. Oferint assessorament, creació d’empreses i suport posterior per al funcionament.

 • Constitució de societats
 • Confecció i revisió de contractes mercantils
 • Dret civil i mercantil
 • Reclamacions de quantitat
 • Confecció de plans dempresa
 • Assessorament i elaboració de pla de tresoreria
 • Arrendament d’immobles
 • Altes d’autònoms
 • Nom Comercial
 • Rètol d’Establiment
 • Dret civil i mercantil
 • Arrendaments d’immobles
 • Reclamacions de quantitat
 • Constitució Societats
 • Confecció i revisió de contractes mercantils
 • Propietat industrial

Registres de Bases de dades

La legislació actual regula l’emmagatzematge i utilització de les dades de caràcter personal i imposa l’obligació de comunicar i registrar les bases de dades que contenen aquest tipus d’informació, així com d’establir una sèrie de mecanismes de seguretat per a protegir-los les. Posem a la seva disposició la possibilitat d’assessorar-lo en la legalització la seva base de dades.

Desplaça cap amunt